Olivieri Fresh Potato Gnocchi 350g *FROZEN*

$1.99

Ingredients 

MASHED POTATOES 64% (WATER, POTATO FLAKES), DURUM WHEAT SEMOLINA, CANOLA OIL, SALT.

CONTAINS: WHEAT.

MAY CONTAIN : EGGS, MILK.